Bedrijven Databank

Tijd - 13/01/2001

De federale regering werkt aan een centrale gegevensbank voor bedrijven. Daarin moeten onder meer de gegevens uit de handelsregisters opgenomen worden en de jaarrekeningen die vennootschappen bij de balanscentrale van de Nationale Bank indienen. Volgens de minister van Middenstand, Jaak Gabriëls, zijn de wetsontwerpen over de oprichting van de database tegen het eind van januari 2001 klaar.
Minister Gabriëls bevestigde dat de regering de creatie van een nieuwe database voorbereidt. De wetsontwerpen worden uitgewerkt. In de centrale gegevensbank worden naast de gegevens uit de handelsregisters onder meer de jaarrekeningen die vennootschappen bij de Nationale Bank indienen, opgenomen. Gabriëls wil dat ondernemers de formaliteiten voor de oprichting van nieuwe vennootschappen ook via de database kunnen vervullen. Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn voor de KMO's.
In Nederland worden de formaliteiten voor de oprichting van een nieuwe vennootschap al in een mum van tijd afgehandeld. Tijdens een werkbezoek aan de Rotterdamse Kamer van Koophandel vervulde de minister vorig jaar in zes minuten alle formaliteiten. Het is de hoogste tijd dat België een gelijkaardig systeem invoert, zegt Gabriëls.

De gegevensbank is ook een van de actiepunten van regeringscommissaris Alain Zenner, belast met de strijd tegen de fraude en met de vereenvoudiging van de fiscale procedures. Het is een dringende noodzaak dat er een centrale database komt waar burgers en ondernemingen terecht kunnen voor alle informatie over bedrijven, stelde Alain Zenner. Het kan toch niet onoverkomelijk zijn alle informatie die ter beschikking is bij de handelregisters of de Nationale Bank samen te brengen. Bovendien is er zowel uit de publieke sector als uit de privésector vraag naar zo'n werkinstrument.