Clausule BTW

De verplichte vermelding op facturen voor diensten (geen verkoop van goederen) moet zijn voor USA en andere niet Europese landen:

Dienstverrichting niet onderworpen aan Belgische btw art. 21, § 2 van het Wbtw / Art. 44 Richtlijn 2006/112/EG

Let op… bij facturatie aan Europese klanten (met BTW nr!) is het dezelfde clausule, maar MET vermelding van het (Europese) btw nr van de klant (beginnende met NL, DE, LU, FR, …)


Indien de Europese klant GEEN BTW NR (of het staat niet op de factuur) heeft dient er wel Belgische BTW te worden aangerekend.


Het btw nr van de Europese klant kan steeds gecontroleerd worden op de VIES databank website:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=NL