Met dank aan Leaseplan voor hun duidelijke toelichting

CO2 fiscale maatregelen voor bedrijfsvoertuigen

Nieuwe fiscale CO2-maatregelen vanaf 1 januari 2010

Vanaf 1 januari 2010 gelden in de vennootschapsbelasting nieuwe schalen voor de variabele fiscale aftrek van personenwagens in functie van de CO2-uitstoot.

Dieselvoertuigen

Voor voertuigen met een dieselmotor blijven de bestaande grenzen behouden met uitzondering van twee aanpassingen:

Benzinevoertuigen

Voor voertuigen met een benzinemotor worden alle schalen aangepast en verstrengd.

Voertuigen zonder CO2-uitstoot

Voertuigen zonder CO2-uitstoot (daarmee worden in de praktijk 100% elektrisch aangedreven voertuigen bedoeld), genieten vanaf 1 januari 2010 van een verhoogde fiscale aftrek van 120%.

Voertuigen met een CO2-uitstoot tot maximaal 60 g/km CO2.

Zowel benzine- als dieselvoertuigen met een uitstoot van maximaal 60 g/km zullen vanaf 1 januari 2010 genieten van een fiscale aftrek van 100%. Op dit ogenblik zijn dergelijke voertuigen op de markt nog niet verkrijgbaar. In de nabije toekomst zullen plug-in hybrides en erg zuinige dieselvoertuigen wellicht aan deze normen kunnen voldoen.
De wetgever heeft beslist dat naast de RSZ-bijdrage vanaf 1 april 2008 ook de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens afhankelijk zal zijn van hun CO2-uitstoot. De programmawet over deze maatregel verscheen op 8 mei 2007 in het Belgisch Staatsblad.
Zo zal de vroegere 75 %-grens wijzigen in een schaal van 60 % tot 90 %, naargelang de CO2-uitstoot. De fiscale aftrek daalt dan voor vervuilende bedrijfswagens en stijgt voor propere, groene bedrijfswagens.
Rentekost blijft voor 100% aftrekbaar.
Op het vlak van lichte vrachtvoertuigen treedt er geen wijziging op. De fiscale aftrek is nog steeds 100%.

Tabel geldig tot 31 december 2009 in de vennootschapsbelasting

CO2 diesel

CO2 benzine

Belastingsaftrek

< 105 gram

105 tot 115 gram

116 tot 145 gram

146 tot 175 gram

> 175 gram

< 120 gram

120 tot 130 gram

131 tot 160 gram

161 tot 190 gram

> 190 gram

90%

80%

75%

70%

60%

Tabel geldig vanaf 1 januari 2010 in de vennootschapsbelasting

CO2 diesel

CO2 benzine

100% elektrisch

Belastingsaftrek

 

0 tot 60 gram

61 tot 105 gram

106 tot 115 gram

116 tot 145 gram

146 tot 170 gram

171 tot 195 gram

> 195 gram

 

0 tot 60 gram

61 tot 105 gram

106 tot 125 gram

126 tot 155 gram

156 tot 180 gram

181 tot 205 gram

> 205 gram

0 gram

 

 

 

 

 

 

 

120 %

100%

90%

80%

75%

70%

60%

50%

Versnelde afschrijving en verhoogde investeringsaftrek voor laadstations

Ondernemingen die een laadstation voor elektrische voertuigen of plug-in hybrides wensen te installeren ontvangen een verhoogde investeringsaftrek. Op basis van de actuele tarieven betekent dit een investeringsaftrek van 15,5% bovenop de klassieke afschrijving van 100%. De investeringen in laadstations in de periode 2010 – 2012 geldt een versnelde afschrijvingstermijn van 2 jaar. De termijn kan na evaluatie ook nog worden verlengd.

Brandstof voor 75% aftrekbaar in personen-en vennootschapsbelasting

De aftrek van brandstofkosten wordt vanaf 1 januari 2010 beperkt tot 75%. De maatregel geldt zowel in personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. In beide belastingssystemen blijven enkel nog financieringsintresten en kosten voor vaste mobilofoontoestellen (afschrijving toestel en handsfreekit) voor 100% aftrekbaar.