Bron: Securex - Lex4You

Verlaagde btw in de bouw voortaan zonder registratie

De toepassing van de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% in de bouwsector zijn niet meer gekoppeld aan de verplichte registratie als aannemer.

Vanaf 17 juni 2010 kan iedereen het 6%-tarief in de bouw toepassen zonder geregistreerd te zijn als aannemer.

Hieronder vindt u een opsomming van de werken die een geregistreerde aannemer aan 6% mocht factureren en die nu dus ook aan 6% mogen gefactureerd worden zonder registratienummer:

• de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar

• de afbraak en heropbouw in heel België (tijdelijke maatregel)

Ook voor de toepassing van het 12%-tarief in de bouwsector (bouw en renovatie van sociale woningen van o.a. OCMW's en provincies) verdwijnt de voorwaarde dat de aannemer geregistreerd moet zijn.

Redenen om toch nog te registreren als aannemer:

- De aannemer heeft wel nog een registratienummer nodig indien zijn klant wil genieten van de belastingverminderingen (vb. belastingvermindering voor het plaatsen van zonnepanelen), premies en subsidies (o.a. m.b.t. energiebesparende investeringen) en bepaalde investeringsaftrekken (voor professionele klanten).

- Een aannemer krijgt pas (en behoudt) een registratienummer nadat verschillende inspectiediensten de onderneming hebben doorgelicht en hun fiat hebben gegeven. Een geregistreerde aannemer kan dus aanvoeren dat hij de wetgeving naleeft en geen schulden heeft, wat een meerwaarde is voor de klant/opdrachtgever.

- Indien men een erkenning als aannemer wenst aan te vragen is één van de voorwaarden dat men een geregistreerde aannemer is.