Internationale Rechtbank
vermelden in uw (internationale) verkoopsvoorwaarden


In uw verkoopsvoorwaarden neemt U standaard op, mocht er een discussiegeval zijn, dat de rechtbank van uw arrondissement bevoegd is.

Ook voor net over de grensstrekkende transacties blijven daaronder vallen.

Bent U gevestigd in de regio Antwerpen, en handelt U met een klant uit Leuven, Brussel, Amsterdam of Parijs, blijft principieel de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen bevoegd.

Uiteraard zijn niet alle klanten daarmee gediend. Zeker overzeese klanten (bvb. USA) zullen dit niet echt graag zien.

En zomaar de rechtsregels van uw klant aanvaarden is een totaal onverantwoorde beslissing.

Daarom kan U beroep doen op de ICC, de International Chamber of Commerce, welke gevestigd is in zowat alle staten ter wereld, ook in België.

Voor meer informatie kan U terecht op www.iccwbo.be


Daar kan U o.a. terecht voor de clausule die in uw verkoopsvoorwaarden kan worden opgenomen in 24 talen.

De nederlandse, franse en engelse versie worden hierbij reeds weergegeven:


Acco-Fisco wijst elke verantwoordelijkheid af, of deze diensten al of niet werken. Tevens moet worden gesteld dat Acco-Fisco geen enkele binding heeft met enige voormelde ondernemingen - software - providers - operatoren - instanties - enz. De aangehaalde zaken worden louter ter informatie weergegeven.